Služby THSOFT s.r.o. pro spotřebitele:


Společnost THSOFT s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 46,51701 Solnice, IČ 06420702, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40222 v návaznosti na změnu právní úpravy vyplývající z nového všeobecného
oprávnění ČTÚ č. VO-S/1/08.2020-9, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn, přijímá s účinností od 1. 1. 2021 následující změny smlouvy:

 

  1. Mění se podmínky toho, kdy je zákazník oprávněn uplatňovat reklamaci z důvodu velké trvající nebo velké opakující se odchylky od běžně dostupné a inzerovanérychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat.
  2. Doplňuje se popis sjednané služby uvedený v ceníku tak, že ke službám je uváděno nové vymezení maximální rychlosti, inzerované rychlosti, běžně dostupné rychlosti a minimální rychlosti služby přístupu k internetu v pevném místě.
  3. Jako nedílná součást smlouvy se doplňuje dokument „Určení konkrétních rychlostí služeb“ obsahující konkrétní hodnoty maximální rychlosti, inzerované rychlosti, běžně dostupné rychlosti a minimální rychlosti služby přístupu k internetu v pevném místě.

Veškeré tyto změny jsou přijímány na základě změny právní úpravy, a na jejich základě proto nevzniká právo na ukončení smlouvy podle ustanovení § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích.

 


Datum tisku: 12.04.2024
dokument-oznameni-o-aktualizaci-smluvnich-podminek