Žádost o ukončení smlouvy komunikační služby internet

 

Žádám o ukončení smlouvy (Komunikační smlouva internet) ke dni: ………….. uzavřené u firmy:

THSOFT s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 46,51701 Solnice, IČ 06420702, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40222

 

Důvodem ukončení smlouvy je :

[   ]       Přechod k jinému poskytovateli

[   ]       Malá rychlost připojení

[   ]       Vysoká cena připojení

[   ]       Změna bydliště apod.

[   ]       jiné důvody

 

Přijímací zařízení internet si

[   ]       chci ponechat

[   ]       vrátím dodavateli, pokud jej tento bude chtít

 

Jsem si vědom, že výpovědní doba činí 1. měsíc a začíná běžet od 1. dne následujícího měsíce.

za odběratele:                                    

Jméno, příjmení, adresa připojení:

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

 

Číslo účtu pro vrácení případného přeplatku:

 

…………………………………………

 

 

…………………………………………

Datum a podpis zákazníka

 

 

 

za dodavatele:

Smlouva bude ukončena ke dni ……………..

 

THSOFT s.r.o.

 

 

…………………………………………

                                                                                             Datum přijetí a podpis

 


 


Datum tisku: 12.04.2024
dokument-ukonceni-smlouvy-o-poskytovani-sl-el-komunikaci