Určení konkrétních rychlostí služeb ( s účinností od 1.1.2021)

Název tarifu Inzerovaná rychlost stahování (kbps) Inzerovaná rychlost odesílání (kbps) Maximální rychlost stahování (kbps) Maximální rychlost odesílání (kbps) Běžně dostupná rychlost stahování (kbps) Běžně dostupná rychlost odesílání (kbps) Minimální rychlost stahování (kbps) Minimální rychlost odesílání (kbps) Platnost tarifu     
TTNET WIFI 30 20480 10240 20480 10240 12288 6144 6144 3072 v nabidce
TTNET WIFI 55 40960 15360 40960 15360 24576 9216 12288 4608 v nabidce
TTNET WIFI 80 61440 20480 61440 20480 36864 12288 18432 6144 v nabídce
TTNET FIBER 80 61440 20480 61440 20480 36864 12288 18432 6144 v nabídce
TTNET FIBER 240 204800 40960 204800 40960 122880 24576 61440 12288 v nabídce
TTNET FIBER 480 409600 81920 409600 81920 245760 49152 122880 24576 v nabídce
TTNET FIBER 900 819200 102400 819200 102400 491520 61440 245760 30720 v nabídce
TOP 32M 16384 16384 16384 16384 9830 9830 4915 4915 služba se již nenabízí
TOP 64M 32768 32768 32768 32768 19661 19661 9830 9830 služba se již nenabízí
BASIC TOP 51200 51200 51200 51200 30720 30720 15360 15360 služba se již nenabízí
STANDARD TOP 102400 102400 102400 102400 61440 61440 30720 30720 služba se již nenabízí
FIBER 64 32768 32768 32768 32768 19661 19661 9830 9830 služba se již nenabízí
FIBER 128 65536 65536 65536 65536 39322 39322 19661 19661 služba se již nenabízí
FIBER 400 204800 204800 204800 204800 122880 122880 61440 61440 služba se již nenabízí
MULTI A 10240 10240 10240 10240 6144 6144 3072 3072 služba se již nenabízí
MULTI B 17408 17408 17408 17408 10445 10445 5222 5222 služba se již nenabízí
MULTI C 21504 21504 21504 21504 12902 12902 6451 6451 služba se již nenabízí
MT CHALUPA 5120 5120 5120 5120 3072 3072 1536 1536 služba se již nenabízí
Definice rychlostí všeobecné oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9            
                   
Maximální rychlost Maximální rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu.
                   
Inzerovaná rychlost Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost. Hodnota inzerované rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI.
                   
Běžně dostupná rychlost Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI.
                   
Minimální rychlost Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované v podobě TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování (download), resp. vkládání (upload) dat neklesne pod hodnotu minimální rychlosti.

 

firem

THSOFT s.r.o.,

Masarykovo náměstí 46, 51701 Solnice

a

Tomáš Holenda - THSOFT

Sedmidomí 551, 51761 Rokytnice v Orl. horách

 


Datum tisku: 12.04.2024
dokument-urceni-konkretnich-rychlosti-th