Určení konkrétních rychlostí služeb firmy TTNET s.r.o. ( s účinností od 05.03.2021)

Název tarifu Inzerovaná rychlost stahování (kpbs) Inzerovaná rychlost odesílání (kbps) Maximální rychlost stahování (kbps) Maximální rychlost odesílání (kbps) Běžně dostupná rychlost stahování (kbps) Běžně dostupná rychlost odesílání (kbps) Minimální rychlost stahování (kbps) Minimální rychlost odesílání (kbps) Platnost tarifu     
TTNET WIFI 30 20480 10240 20480 10240 12288 6144 6144 3072 v nabidce
TTNET WIFI 55 40960 15360 40960 15360 24576 9216 12288 4608 v nabidce
TTNET WIFI 80 61440 20480 61440 20480 36864 12288 18432 6144 v nabídce
TTNET FIBER 80 61440 20480 61440 20480 36864 12288 18432 6144 v nabídce
TTNET FIBER 240 204800 40960 204800 40960 122880 24576 61440 12288 v nabídce
TTNET FIBER 480 409600 81920 409600 81920 245760 49152 122880 24576 v nabídce
TTNET FIBER 900 819200 102400 819200 102400 491520 61440 245760 30720 v nabídce
MINI8 8 Mbps 4 Mbps 8 Mbps 8 Mbps 5 Mbps 3 Mbps 2,4 Mbps 1,2 Mbps služba se již nenabízí
JVAC 15 (WIFI MG15) 15 Mbps 8 Mbps 15 Mbps 15 Mbps 9 Mbps 5 Mbps 5 Mbps 3 Mbps služba se již nenabízí

JVAC 30 (WIFI MG30)

30 Mbps 15 Mbps 30 Mbps 30 Mbps 18 Mbps 10 Mbps 10 Mbps 5 Mbps služba se již nenabízí
JVAC 50 (WIFI MG 50) 50 Mbps 25 Mbps 50 Mbps 50 Mbps 30 Mbps 15 Mbps 15 Mbps 8 Mbps služba se již nenabízí
Chalupář 10 Mbps 5 Mbps 10 Mbps 10 Mbps 6 Mbps 3 Mbps 3 Mbps 2 Mbps služba se již nenabízí
JVAC 13 13 Mbps 7 Mbps 13 Mbps 13 Mbps 8 Mbps 5 Mbps 4 Mbps 3 Mbps služba se již nenabízí
JVAC 17 17 Mbps 9 Mbps 17 Mbps 17 Mbps 11 Mbps 6 Mbps 6 Mbps 3 Mbps služba se již nenabízí
JVAC 21 21 Mbps 10 Mbps 21 Mbps 21 Mbps 13 Mbps 6 Mbps 7 Mbps 3 Mbps služba se již nenabízí
MULTI A 10 Mbps 5 Mbps 10 Mbps 10 Mbps 6 Mbps 3 Mbps 3 Mbps 2 Mbps služba se již nenabízí
MULTI B 17 Mbps 9 Mbps 17 Mbps 17 Mbps 11 Mbps 6 Mbps 6 Mbps 3 Mbps služba se již nenabízí
MULTI C 21 Mbps 10 Mbps 21 Mbps 21 Mbps 13 Mbps 6 Mbps 7 Mbps 3 Mbps služba se již nenabízí
JVNET 10 10 Mbps 5 Mbps 10 Mbps 10 Mbps 6 Mbps 3 Mbps 3 Mbps 2 Mbps služba se již nenabízí
JVNET 12 12 Mbps 6 Mbps 12 Mbps 12 Mbps 8 Mbps 4 Mbps 4 Mbps 2 Mbps služba se již nenabízí
JVNET 16 16 Mbps 8 Mbps 16 Mbps 16 Mbps 10 Mbps 6 Mbps 5 Mbps 3 Mbps služba se již nenabízí
Definice rychlostí všeobecné oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9            
                   
Maximální rychlost Maximální rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu.
                   
Inzerovaná rychlost Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost. Hodnota inzerované rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI.
                   
Běžně dostupná rychlost Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI.
                   
Minimální rychlost Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované v podobě TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování (download), resp. vkládání (upload) dat neklesne pod hodnotu minimální rychlosti.


TTNET s.r.o., Aloise Hanuše 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ: 259 94 689, Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 18883


Datum tisku: 19.06.2024
dokument-urceni-konkretnich-rychlosti