Vyjádření o existenci sítí

ve vlastnictví firem
THSOFT s.r.o., Čs. armády 774, 564 01 Žamberk, IČ 06420702
JVNET s.r.o., Třebešov 32, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 27518485
TTNET s.r.o., Aloise Hanuše 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ 25994689
(povolené soubory .pdf,.doc,.xls,.docx,.xlsx,.jpg)

1 - Kliknutí v mapě: Na místě kliknutí myši se přidá nový definiční bod.
2 - Kliknutí na definiční bod Kliknutím a tažením můžete změnit umístění definičního bodu
3 - Přidání definičního bodu: Mezi existujícímí definičními body jsou automaticky nabízeny nové body. Uchopením tohoto bodu a posunem na požadovanou pozici je vytvořen nový definiční bod.