Vyjádření o existenci sítí

ve vlastnictví firmy THSOFT s.r.o., Čs. armády 774, 564 01 Žamberk, IČ 06420702
(povolené soubory .pdf,.doc,.xls,.docx,.xlsx,.jpg)

1 - Kliknutí v mapě: Na místě kliknutí myši se přidá nový definiční bod.
2 - Kliknutí na definiční bod Kliknutím a tažením můžete změnit umístění definičního bodu
3 - Přidání definičního bodu: Mezi existujícímí definičními body jsou automaticky nabízeny nové body. Uchopením tohoto bodu a posunem na požadovanou pozici je vytvořen nový definiční bod.